Fantastic colors on the soft skin!

PSIQUE IV in flickr von FOTOS DE MIGUEL SOLANAS

1. Classificació de l’obra a. Títol: Eros i Psique b. Autor: Canova, Antonio c. Cronologia: 1787-1793 d. Escola o país: Itàlia e. Estil: neoclassicisme "Erant in quadam ciuitate rex et regina " Així comença el conte de Psique i Cupido que omplirà les nostres sessions de lectura. ke ace en es cuadro como esta todo en blonco i negro no tiene nada que ver con eros i aun ke no se kien es pero da igual esta en su casa Tags: histria, lart, Clàssics a la romana.: EL Segons la mitologia grega era una jove, filla menor del rei d’Anatòlia. Era realment guapa i elegant així que tothom desitjava obtenir la mà d'aquesta noia tant bella. La seva bellesa va fascinar als

rate her body, boobs and nipples