this is gorgeous lighting… a masterpiece ­čśë
I like this model, Naoko-san. great expressions.

Photo: Naoko-Smooth-Blue :: Danz in Studio

7 Now, though, that meadow scene is the first thing that comes back to me. The smell of the grass, the faint chill of the wind, the line of the Who wouldu like to see perform at the Blue Note? Castur vote today and let us know whour favorite living jazz artist is. Tags: nagoya, blue, Fun r├ídio Podľa článku IV. ods. 2 Všeobecných podmienok súťaží vo Fun rádiu, udeľujem súhlas so spracovaním údajov za účelom identifikácie výhercu