this is gorgeous lighting… a masterpiece 😉
I like this model, Naoko-san. great expressions.

Photo: Naoko-Smooth-Blue :: Danz in Studio

Podľa článku IV. ods. 2 Všeobecných podmienok súťaží vo Fun rádiu, udeľujem súhlas so spracovaním údajov za účelom identifikácie výhercu gdyby Bach grał na marimbie, historia muzyki potoczyłaby się zupełnie inaczej!! Tags: 111ch, gaia, Wario (franchise) - Wikipedia The Wario ( ) franchise comprises various video games created by Nintendo, starring the character Wario. The franchise began with Wario Land: Super