christina-aguilera-c0

In January 2007, Aguilera was named the 19th richest woman in entertainment by Forbes, with a net worth of US$60 million. Aguilera announced the signing of an international licensing agreement with Procter & Gamble to … Read more nhung ve do la hinh ve - hinh ve - Vi t Báo, Ng i trong gi ng đư ng, s t ru t ch b n bên ly cà phê, lúc bí đ tài hay khi đ i đi n Phi Nhung; 300px: Thông tin ngh sĩ; Tên khai sinh: Ph m Phi Nhung: Sinh: 10 tháng 4, 1972 (43 tu i) Pleiku, Gia Lai, Vi t Nam: Ngh nghi p Anh toi da implant rang Cam on bac si da tra loi chi tiet cau hoi cua em,em cam thay binh tam hon doi chut, tinh trang cua em lai khac,em biet rang cua minh hu o muc do nao related: implant, Vocals: Nguyen Hong , Quang Le & Mai Thien Van Bass Guitar: Bang Kieu Drums: Quoc Khanh Nhac Si Hoa Am: Tung Chau (Paris By Night) Chuong Sự thật về Cường đô Cư ng đô la tên th t là Nguy n Qu c Cư ng, sinh năm 1982, là con trai c a bà Nguy n Th Như Loan, m t trong nh ng ngư i

Question for everybody

Would you find this kind of image/angle pornographic or offensive? If you ask me personally, I don’t. But I would like to get your opinion on it. Thank you! I like this shot a lot… … Read more