Nipple Close up

Depth of field was very important. Attractive shot, nice on the eyes. Good composition. Photo: Close up :: Solarman hinh hot cua luu diec phi Ti u s di n viên Lưu Di c Phi - Vai Cô Long trong Th n Điêu Đ i Hi p - Duration: 4:53. Ti u S Ca Sĩ Di n Viên Khong phu nhan, Luu Diec Phi co tai, nhung xuat than la my nhan cua nhung bo co trang da tao cho co nhung tien de chac de lot vao mat xanh cua Lưu Diệc Phi làm cô Trong khi nhân v t Hình L c a Lưu Di c Phi ph i ch u dày vò và đau kh thì ngư i tình c a cô T Th a Huân cũng không related: Luu Diec Phi 2016 - C p đôi Song Seung Hun và Lưu Di c Phi xác nh n h n hò. Tin Scandal, Hình nh, MV Luu Diec Phi m i nh t Luu diec Phi hon Song "Th n tiên t t " Lưu Di c Phi và nam tài t x Hàn Song Seung Hun đã có c nh "khóa môi" ng t ngào và lãng m n trong b

Sunny dress

of course the light play is fantastic, but i also think the simplicty of the pose is essential. great capture! Photo: Sunny dress